Pre recenzentov - Vydavateľstvo PAMIKO

Title
Prejsť na obsah
  
Časopis / Journal Naša škola

Pre recenzentov

Recenzné konanie zabezpečuje adekvátnu odbornú úroveň a kvalitu článkov, publikovaných v časopise Naša škola. Recenzné posudky nie sú honorované.
Každý recenzent je povinný oboznámiť sa so zásadami publikačnej etiky a pokynmi pre autorov, ktoré sú zverejnené na stránke časopisu Naša škola. Recenzné posudky je potrebné vypracovať vo forme formulára recenzného posudku, ktorý je možné stiahnuť na tejto stránke (viď Na stiahnutie).

Akademickí pracovníci a odborníci z praxe, ktorí majú záujem o spoluprácu s časopisom Naša škola ako recenzenti príspevkov môžu kontaktovať redakciu časopisu na e-mail pamiko@pamiko.ak a po odsúhlasení redakciou budú zaradení do databázy potenciálnych recenzentov.


Na stiahnutie:

Formulár recenzného posudku (vo formáte MS Word)


(c) PAMIKO spol. s r.o., Bratislava
Návrat na obsah