Indexovanie - Vydavateľstvo PAMIKO

Title
Prejsť na obsah
  
Indexovanie a abstrahovanie

Časopis Naša škola je registrovaný na Ministerstve kultúry SR pod evidenčným číslom EV 738/08.

Časopis Naša škola je indexovaný/abstrahovaný v týchto databázach:

Pedagogická bibliografická databáza Národného pedagogického múzea a knižnice J. A. Komenského v Prahe.
   
Indexing and abstracting

The journal Naša škola is registered with the Ministry of Culture of the Slovak Republic (country registration number EV 738/08).

The journal Naša škola is indexed/abstracted in the following databases:

Pedagogická bibliografická databáza Národného pedagogického múzea a knižnice J. A. Komenského v Prahe.
(c) PAMIKO spol. s r.o., Bratislava
Návrat na obsah